Home / 人物‧專題 / 曹仁超:興趣比搵錢重要得多

曹仁超:興趣比搵錢重要得多

雖然曹Sir 對母親敬愛,卻不盲從。他認為,父母的意見,孩子要聽,但不要死跟:「子女不是為父母而生,而是獨立的個體,曹仁超多番強調,興趣比搵錢重要得多,他反對爸媽們強迫子女加入「出路好的行業」。

撰文︱譚蕙芸       攝影︱ Candy

P19

 

「非常嗲哋」的觀察和鼓勵
曹Sir 以自身為例子。他有兩位千金,兩人會考都拿了多個A。大女一度考入香港大學醫學系,這位「老豆」卻想起女兒平日愛畫畫,性格不似愛行醫,於是追問女兒選擇從醫是否只貪圖醫生「夠威」?討論之後,女兒轉到建築系,現於上海做建築師。「你要觀察子女嘅興趣同天分,誘導佢。但又唔好俾佢知道受你影響,等佢以為係佢自己決定。」曹Sir 小女兒自小愛玩石頭,選了地質學,現於政府負責管理斜坡工作。

 

「我好鼓勵用金錢『引誘』細路,有人批評我,話讀書不是求分數,我話痴線的!不求分數求甚麼?」他從小便跟女兒談好,成績好便會有獎金。小學考試100 分可以獲得兩元,大學畢業獲取榮譽學位獎10,000 元。這種手法,有人覺得太功利,但這位「非常嗲哋」深信金錢可以引起學習動機。

曹Sir 說,有一次女兒希望買一個過千元的電動機械人,於是努力讀書拿他的獎金,最後買到玩具,玩了一星期就丟到一旁:「她小學一年班,興趣只是玩玩具,她會想,如何獲得玩具?儲錢是方法,來賺老豆的錢囉。但其實慢慢她會明白,獲得玩具未必開心,追求的過程才最開心。」他勸女兒把玩具捐出。至於女兒這樣做是否浪費?他反而不太介懷。

 

男人要欣賞太太的犧牲

P14

曹Sir 談育兒心得頭頭是道。但弔詭的是,他沒有用很多時間陪伴女兒。數十年來在《信報》,朝十晚十辦公。每周只能在星期日早上,全家一起上教會和品茗。曹Sir 把親子重任,全權交給賢內助。曹太多年來任全職主婦,曹仁超認為,母親陪伴子女成長,非常重要,這職責不能委托外傭:「阿媽湊出來的仔,叻過菲傭湊出來的仔。孩子在學校被人欺負,有心事,會跟母親說,不會跟外傭說。」

曹Sir 承認,這看法被人批評為「古板」,但他深信不疑:「我認為女性肯為仔女和家庭犧牲自己的事業,好偉大……我成世人的確虧欠了太太,她對家庭的貢獻大過我,除了搵錢,我甚麼也不懂得。」曹氏夫婦恩愛。曹太每晚會等丈夫放工才吃飯,曹Sir 下班時會打電話回家,曹太才開始蒸魚,待15 分鐘後,曹Sir 抵達家門,熱辣辣海上鮮便在餐桌等候他。

 

曹Sir 奉勸各位男士,作為丈夫,必須感激太太為家庭犧牲,不應該搞婚外情。
然而不少家庭,因經濟壓力必須雙職。曹Sir 覺得,女性即使要上班,也應該以「輕巧工作為主」,或找老人家協助照顧孫兒。記者投訴曹Sir 對女性不公平,曹Sir 澄清,他也接受「家庭主夫」,賺錢交由太太做,問題是社會風氣未接受而已。再問曹Sir,與女兒相處時間這麼少,會否被女兒投訴「爸爸不夠關心」?曹Sir 覺得,自己作為父親努力上班,對妻子忠誠,已是「身教」。